TARİHSEL ARŞİVLEME

Osmanlıca matbu, rik’a, nesih, divani, sülüs, talik, siyakat vb.

Dijital Yazılım’ın uzman ekipleri ile

Osmanlıca matbu, rik’a, nesih, divani, sülüs, talik, siyakat vb. yazı türleri ile yazılmış kitap, defter, dergi, ferman, berat vb. dokümanlarınızın

  • Okunması
  • Transkribe edilmesi (günümüz alfabesine çevrilmesi)
  • Günümüz Türkçesine uygun olarak sadeleştirilmesi
  • Özet ve indeks çıkarılması
  • Son sistem restorasyon işlemlerinin yapılması
  • Dijital ortama aktarılarak Dijital Arşiv’in oluşturulması sağlanmaktadır.
    .