DİJİTAL ARŞİV

Dijital Arşiv Sistemi / Döküman Arşiv Yönetim Sistemi

Fizibilite çalışmaları sonucunda tanımlanan belge türleri doğrultusunda dokümanlarınızın barkodlanarak içindeki belgelerin tek tek taranıp dijital ortama aktarılması ve indekslenmesi ile Dijital Arşiv sistemleri oluşturulmaktadır.

Dijital Arşiv ile;

Hukuksal süreç açısından orijinalinin saklanması zorunlu olan belgelerin dijital ortama aktarılmasıyla belge serilerinizin bütünlüğünün korunması ve gereksinim duyulan belge-bilgiye en kısa sürede erişim sağlanması.

Ayrıca;
Kurumların iç işleyişiyle ilgili olarak üretilen ancak yasal nedenlerle saklanmasına gerek olmayan belgelerin dijital ortama aktarılması ve istenirse imha edilmesi.

Dijital Arşiv Sistemi / Doküman Arşiv Yönetim Sistemi ile …

Belgelerinize kolay erişim, dilediğiniz gibi kullanma, kopyalama, yayınlama

Birden fazla kullanıcının aynı anda bilgi edinmesi ve amaçları doğrultusunda kayıtları inceleyip kullanmasını sağlama

Belgelerinizin yıpranmasını önleme

İşgücü verimini arttırıp, maliyetleri düşürme

Ödünç-iade sorunlarınızı azaltma

Zaman ve yer kayıplarını önleme

Araştırma kullanımlarına açma avantajlarına sahip olabilirsiniz…